Personeel

De pedagogische medewerkers spelen een belangrijke rol in de omgang met kinderen en ouders. De meeste pedagogische medewerkers staan op vaste groepen. Ze zijn in het bezit van MBO of HBO diploma die voldoen aan alle eisen van de wet kinderopvang. Daarnaast werken we met stagiaires van Menso Alting College, de Landstede of Deltion College.  Ze zijn boventallig. Ze dragen geen eind verantwoording. Pedagogische medewerkers die niveau 3 volgen mogen bij ziekte incidenteel  of in schoolvakanties naast een gediplomeerde leidster ingezet worden. Hieronder stellen de leid(st)ers zich aan u voor: