Wie zijn wij?

Over ons

Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Klokkengieterlaan 3a in Stadshagen (Zwolle) en we bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Je kunt ons vinden in het gebouw van basisschool de Sprankel en hebben net als zij een christelijke identiteit. Dit houdt in dat wij de christelijke normen en waarden meegeven. Al onze pedagogisch medewerkers hebben een actieve christelijke identiteit. Wij geven de christelijke normen en waarden mee aan de kinderen en zingen (naast gewone liedjes) christelijke kinderliedjes, lezen uit dekinderbijbel en bidden/danken bij het middageten. Alle kinderen zijn welkom bij ons, ook als je geen christelijke identiteit hebt.

Hieronder volgen een paar stukjes uit ons pedagogisch beleidsplan. Meer weten? U kunt het pedagogisch beleidsplan vinden onder het kopje ‘Extra informatie’.

Emotionele veiligheid


We vinden het belangrijk dat het kind zijn emoties kan uiten. Daarom proberen we op de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en geborgenheid en leren de kinderen respect te hebben voor elkaars gevoelens. Door er over te praten proberen we de emoties van het kind een plek te geven. De wat oudere kinderen stimuleren we hun emoties te verwoorden. We proberen er bijvoorbeeld achter te komen waarom een kind boos of verdrietig is en zoeken dan samen naar een oplossing. Soms zal het kind het willen uitpraten, een ander keer wil het gewoon zijn boosheid uiten, even alleen zijn, of juist persoonlijke aandacht hebben. Ons uitgangspunt hierbij is dat we per moment en per kind bekijken hoe we op een goede wijze op de emoties van het
kind kunnen reageren.

Sociale veiligheid


We vinden het erg belangrijk in de groep een sfeer te scheppen van veiligheid en vertrouwen. Elk kind mag er zijn en hoort erbij. We proberen het ‘samen spelen en samen delen’ te stimuleren door gezamenlijke activiteiten te ondernemen, zoals met z’n allen naar de speeltuin of kinderboerderij of naar buiten. Maar ook doen we activiteiten met maar een paar kinderen tegelijk, zoals voorlezen, een spelletje. Het is fijn je even speciaal te voelen. Tijdens de rustige momenten dat we aan tafel zitten, komen er bij de kinderen hele gesprekken los. We letten erop, dat iedereen die wat wil vertellen ook de kans krijgt en dat kinderen voor zover dit mogelijk is naar elkaar luisteren. Verlegen kinderen proberen we door ze wat vragen te stellen bij het gesprek te betrekken. Verder stimuleren we de kinderen om samen te spelen, samen iets te maken. Maar ook proberen we de kinderen juist te leren hun eigen grens aan te geven en voor zichzelf op te komen.