Inschrijven dagopvang

Uw kind is welkom bij De Kleine Reus vanaf 10 weken oud tot aan de dag waarop uw kind naar de basisschool gaat. Plaatsing is mogelijk vanaf één dagdeel tot vijf vaste dagen per week. De dagen worden in overleg met ouders vastgesteld.

Mijn kind(eren) aanmelden

Mijn kind(eren) aanmelden

Gegevens kind

Gegevens kind

Controleren en verzenden

  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Gegevens kind
  • Gegevens kind
  • Controleren en verzenden

Gegevens ouder / verzorger 1

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Straatnaam

Huisnummer

Postode

Woonplaats

Telefoonnnummer

E-mail

Gegevens ouder / verzorger 2

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer (BSN)

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Gegevens kind

Voornaam / ‘BABY’

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum (evt. verwachte)

Geslacht (indien bekend)

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma? (Wij kunnen alleen uw inschrijving accepteren wanneer deze vraag met ‘ja’ is beantwoord)

Opvangdagen

Gewenste ingangsdatum

Ik wil graag flexibele opvang voor mijn kind

Indien ‘ja’ bij voorgaande vraag. Vul hier het gewenste aantal uren per jaar in.

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste opvang

Geef uw tweede keuze aan

Gegevens tweede kind (optioneel)

Voornaam / ‘BABY’

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum (evt. verwachte)

Geslacht (indien bekend)

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma? (Wij kunnen alleen uw inschrijving accepteren wanneer deze vraag met ‘ja’ is beantwoord)

Opvangdagen

Gewenste ingangsdatum

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste dagen

Geef uw tweede keuze aan

Controleren en verzenden

Hoe bent u bij De Kleine Reus terecht gekomen?

Extra opmerkingen

Automatische incasso

Wij maken gebruik van automatische incasso. Bij automatische incasso wordt het bedrag rond de 5e van de maand van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

IBAN-Rekeningnummer (voor automatische incasso)

Tenaamstelling rekeningnummer

De factuur ontvangt u maandelijks per e-mail.