Inschrijven dagopvang

Uw kind is welkom bij De Kleine Reus vanaf 10 weken oud tot aan de dag waarop uw kind naar de basisschool gaat. Plaatsing is mogelijk vanaf één dagdeel tot vijf vaste dagen per week. De dagen worden in overleg met ouders vastgesteld.

Mijn kind(eren) aanmelden

Mijn kind(eren) aanmelden

Gegevens kind

Gegevens kind

Controleren en verzenden

  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Mijn kind(eren) aanmelden
  • Gegevens kind
  • Gegevens kind
  • Controleren en verzenden

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Gegevens kind

Geslacht (indien bekend)

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma? (Wij kunnen alleen uw inschrijving accepteren wanneer deze vraag met ‘ja’ is beantwoord)

Opvangdagen

Ik wil graag flexibele opvang voor mijn kind

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste opvang

Geef uw tweede keuze aan

Gegevens tweede kind (optioneel)

Geslacht (indien bekend)

Volgt uw kind het rijksvaccinatieprogramma? (Wij kunnen alleen uw inschrijving accepteren wanneer deze vraag met ‘ja’ is beantwoord)

Opvangdagen

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste dagen

Geef uw tweede keuze aan

Controleren en verzenden

Automatische incasso

Wij maken gebruik van automatische incasso. Bij automatische incasso wordt het bedrag rond de 5e van de maand van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

De factuur ontvangt u maandelijks per e-mail.