Nieuws

Cursus werken met baby’s

Vanaf eind september 2023 zijn alle pedagogisch medewerkers die op de dagopvang werken gestart met de cursus “Werken met baby’s”. Deze cursus bestaat uit 8 avonden met verschillende onderwerpen. Op deze manier specialiseren we ons verder in het werken met baby’s. We hopen deze cursus half februari 2024 af te kunnen ronden.

Afgelopen weken

De afgelopen weken tijdens de corona hebben we niet stil gezeten. We hebben elke week post of een filmpje naar de kinderen van onze opvang gestuurd. Daarnaast hebben we een aantal aanpassing op De Kleine Reus gedaan, zoals deze nieuwe website, nieuwe speelgoedkasten, vloer laten behandelen enz.

Start peutergroep

We zijn vanaf januari 2020 gestart met onze peutergroep. We hebben nu een groepje vol op de woensdagmorgen. Mocht u nog interesse hebben laat ons dit weten, dan kunnen wij overwegen nog een groepje te starten.