Cursus werken met baby’s

Vanaf eind september 2023 zijn alle pedagogisch medewerkers die op de dagopvang werken gestart met de cursus “Werken met baby’s”. Deze cursus bestaat uit 8 avonden met verschillende onderwerpen. Op deze manier specialiseren we ons verder in het werken met baby’s. We hopen deze cursus half februari 2024 af te kunnen ronden.